Fundusze Unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności” mająca na celu poprawę konkurencyjności zakładu poprzez zakup maszyn i urządzeń, wdrożenie innowacji procesu oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.