Jakość

Nadrzędnym celem działalności firmy jest zaspokajanie potrzeb i wymagań Klientów a także zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów poprzez:
  • doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,
  • stosowanie surowców i materiałów spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,
  • ciągłe nadzorowanie i monitorowanie procesów produkcyjnych,
  • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
  • zapewnienie wysokich reżimów higienicznych na etapach produkcji, magazynowania i dystrybucji,
  • zdobycie pełnego zaufania naszych klientów.
Cele te realizowane są poprzez wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności opartego na zasadach opisanych w Kodeksie Żywnościowym i Standardzie BRC.